ترجمه فوری

سرقت ادبی پلاجریسم

یکی از بزرگترین دغدغه‌‎ها در صنعت نگارش مربوط به سرقت ادبی پلاجریسم است. با گسترش پایگاه‌های علمی و فرهنگی، احتمال بروز سرقت ادبی پلاجریسم به شدت افزایش یافته است.

بیشتر بخوانید

بازنویسی

بازنویسی یک هنر است. کسانی که به فن بازنویسی سایت و جزوات و مقالات و... مشغول هستند؛ به خوبی می دانند که برای ویرایش و از نو نوشتن یک متن می بایست نسبت به آن متن هم اطلاعی در دست داشت و با دانش فنی بالا بتوان از پس هر نوع متنی برآمد. بنابراین در صورت نیاز به بازنویسی با ترجمه فوری تماس بگیرید.

بیشتر بخوانید

ارزان ترین پارافریز با حداقل هزینه

ارزان ترین پارافریز بدان مفهوم است که بتوان با پایین ترین تعرفه‌ها، محتوای متن انگلیسی را بدون آن که معنا و مفهوم دچار تغییر شود به نگارش درآورد. از اینرو زمانی که صحبت از قیمت پایین پارافریز می‌شود، بسیاری از مخاطبین توقع دارند که به موازات آن کیفیت سفارش هم در سطح بالایی قرار گیرد.

بیشتر بخوانید

بازنویسی پایان نامه برای دانشجویان

برای انجام سفارشاتی همچون بازنویسی پایان نامه، یکی از نکاتی که بسیار می‌بایست بدان توجه شود، آن است که در قالب کلی متن، دخل و تصرفی صورت نگیرد و فقط جملات با حفظ محتوا، دستخوش تغییر شوند. بازنویسی کردن پایان نامه شاید در نگاه اول کار سهل و راحتی باشد. اما اگر شخص به آن موضوع و متن اشراف کامل نداشته

بیشتر بخوانید