ترجمه فوری

صفحه آرایی

صفحه آرایی کتاب و بروشور و پایان نامه و مجلات مختلف توسط نرم افزارهای مختلفی صورت می گیرد. هر یک از این برنامه ها خود دارای قابلیت ها و امکانات مختلفی است که می توان با استفاده از قابلیت های آن ها کار صفحه آرایی را با طرز بسیار جالب توجهی به پیش برد.

بیشتر بخوانید